Per ziektegeval kan door je werkgever 1 wachtdag worden ingehouden. Perioden van ziekte worden samengeteld indien zij elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen. Het aantal wachtdagen is gemaximeerd op vier per kalenderjaar.

Over een wachtdag hoeft de werkgever je geen loon te betalen. Het is je werkgever toegestaan om de wachtdag te verrekenen met vakantie-­uren, die aan jou bovenwettelijk zijn toegekend, met het loon of met compensatiedagen/-­uren, tenzij anders met het medezeggenschapsorgaan is overeengekomen. Er kunnen per jaar maximaal vier wachtdagen met vakantie-­uren worden verrekend.

Indien de Arboarts/ Bedrijfsarts (zijnde een arts van de Arbodienst van de onderneming) een chronische ziekte bij jou heeft vastgesteld, zal de werkgever uiterst terughoudend zijn bij het inhouden van wachtdagen.