Hoofdregel: je hebt bij arbeidsongeschiktheid gedurende onderstaande periodes recht op (gedeeltelijke) doorbetaling van je loon:

  • de eerste 26 weken recht op loondoorbetaling van 100% van het brutoloon;

  • de daarop volgende periode van 26 weken (week 27 t/m 52) wordt 90% van het brutoloon doorbetaald;

  • de periode van 26 weken daarna (week 53 t/m 78) wordt 80% van het brutoloon doorbetaald;

  • de periode van 26 weken daarna (week 79 t/m 104) geldt de wettelijke loondoorbetalingsverplichting van 70% van het brutoloon.  • Let op de relatie met de wachtdagenregeling