In het kader van sluiting van een filiaal zal je werkgever jou en je collega's van het filiaal zo vroeg als mogelijk, en ten minste 1 maand voor de sluiting, informeren over de sluiting van het filiaal. Indien in deze situatie op initiatief van de werkgever je arbeidsovereenkomst eindigt, dan eindigt de arbeidsovereenkomst minimaal na inachtneming van de wettelijke opzegtermijn. Daarbij krijg je in ieder geval de wettelijke transitievergoeding als je daar recht op hebt.