In de cao is niets geregeld met betrekking tot de opzegtermijn en is dit ook niet geregeld in jouw arbeidsovereenkomst, dan gelden de wettelijke opzegtermijnen. Dat wil zeggen:

  • Heb je een arbeidsduur van korter dan 5 jaar, dan is de opzegtermijn voor je werkgever: 1 maand.

  • Heb je een arbeidsduur tussen de 5 en 10 jaar, dan is de opzegtermijn voor je werkgever: 2 maanden.

  • Heb je een arbeidsduur tussen de 10 en 15 jaar, dan is de opzegtermijn voor je werkgever: 3 maanden.

  • Heb je een arbeidsduur van 15 jaar, of langer dan is de opzegtermijn voor je werkgever: 4 maanden.


  • Let op:


  • Sinds 1 juli 2015 wordt de tijd die nodig is voor de ontslagprocedure via UWV, in mindering gebracht op de opzegtermijn. Wel moet er altijd minstens 1 maand opzegtermijn overblijven.

  • Bij ontslag via de kantonrechter houdt de kantonrechter meestal rekening met de opzegtermijn. Ook hier geldt dat de tijd die de procedure bij de kantonrechter duurt wordt afgetrokken van de opzegtermijn. Ook hier moet altijd minstens 1 maand opzegtermijn overblijven.

  • Er geldt geen opzegtermijn als je nog in je proeftijd zit of op staande voet wordt ontslagen.