In het algemene gedeelte is opgenomen welke afspraken er zijn gemaakt. Ben je werkzaam in de woondetailhandel dan gelden er afwijkende afspraken. Ook die zijn hieronder opgenomen.Algemeen

Ben je op 31 december 2019 minimaal een jaar in dienst, dan krijg je vanaf 1 januari 2020 een individueel ontwikkelingsbudget van € 150 per jaar als je 16 uur of meer per week werkt. Het budget geldt niet voor weekendhulpen, vakantiewerkers en uitzendkrachten.


Module alleen geldend voor de woondetailhandel

Ben je 20 jaar en ouder dan kan je verplicht worden tot scholing, maar heb je ook recht op scholing.

  • Scholingsplicht: de werkgever kan de werknemer verplichten tot scholing. Dit gebeurt in werktijd. De kosten zijn voor rekening van de werkgever. Bij avondcursussen worden de uren 100% uitbetaald. Deze uren gelden niet als overwerk en kunnen ook in vrije tijd worden gecompenseerd.

  • Scholingsrecht: als een werknemer een cursus wil volgen ter verbetering van zijn functioneren in zijn functie of beroep, dan heeft een werknemer recht op een vergoeding van tijd en geld. De helft van de benodigde tijd wordt vergoed, met een maximum van 20 uur per jaar. De kosten van de cursus (inclusief reiskosten) worden voor 50% vergoed, met een maximum van één bruto maandsalaris. Medewerkers die een erkend vakdiploma in parketleggen of woning stofferen halen in het Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) traject, kunnen een aanvraag voor een diplomabonus indienen bij Stichting Sociaal Fonds Fashion, Sport & Lifestyle, Arnhemse Bovenweg 100, 3708 AG Zeist (www.socialefondsendetailhandel.nl/sffsl). Bij opleidingsniveau 1 is het bedrag €225 en bij opleidingsniveaus 2 en 3 €450. Cao-partijen zullen tijdens de looptijd van de cao onderzoeken of voortzetting van de diplomabonus in de Wonenbranche gewenst is en zo ja, in welke vorm dit dient te gebeuren.