Ja, bij je indiensttreding moet de werkgever je een schriftelijke arbeidsovereenkomst aanbieden. Dat hebben we in de cao afgesproken.