In het algemene gedeelte is opgenomen welke afspraken er in de cao zijn gemaakt. Werk je in de woondetailhandel dan gelden er afwijkende afspraken. Ook die zijn hieronder opgenomen.Algemeen

Dat kan, als er van te voren afspraken over gemaakt zijn. Deze kunnen staan in de CAO of in een bedrijfsreglement dat met instemming van de werknemers tot stand is gekomen.

De CAO zegt daarover in artikel 8 Collectieve vakantiedagen: "de werkgever kan in overleg met de ondernemingsraad ten hoogste 2 dagen per jaar als verplichte collectieve vakantiedagen aanwijzen. Afwijkingen per vestiging en locatie zijn hierbij mogelijk."

Met de ondernemingsraad kunnen hierover verdere uitvoeringsregels worden vastgesteld. De OR zal hierover in de meeste gevallen instemmingsrecht hebben.Module alleen geldend voor woondetailhandel

Voor woonbedrijven geldt dat je werkgever in overleg met de medewerkers of het medezeggenschapsorgaan (dit houdt in de OR of Personeelsvertegenwoordiging) maximaal drie weken verlof kan vaststellen. Er moeten dus vooraf afspraken zijn gemaakt.

Werk je in een vloerenlegbedrijf, dan kan je werkgever je verplichten om tussen Kerstmis en Nieuwjaar vrij te nemen als er door de sluiting van bouwbedrijven niet gewerkt kan worden.