Ja, ook dan is de cao op jou van toepassing. Dat komt omdat de cao ‘Algemeen Verbindend’ is verklaart door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De cao is daarmee van toepassing voor alle werkgevers die vallen onder de werkingssfeer van de cao (zie artikel 1 in de cao). Voor enkele artikelen in de cao die niet Algemeen Verbindend zijn verklaard kan hierop een uitzondering gelden. Als uw werkgever van mening is dat hier sprake van is, neem den gerust contact met ons op.