Om te bepalen of je feitelijke werktijd afwijkt van het aantal basisuren wordt naar een periode van 12 maanden gekeken. Deze periode wordt referteperiode genoemd en wordt door je werkgever vastgesteld. Referteperioden mogen elkaar niet overlappen.

Als aan het einde van een referteperiode meer is gewerkt dan het aantal voor de referteperiode berekende basisuren, dan kan de werkgever dit op twee manieren compenseren:

  • hij betaalt de meer gewerkte uren aan de medewerker uit; of
  • hij laat de medewerker in de eerste 6 maanden na de referteperiode minder werken.


  • In de referteperiode gewerkte plusuren leiden niet automatisch tot een aanpassing van je contracturen in de individuele arbeidsovereenkomst. Werk je structureel meer dan in je contract staat, kaart dit dan aan bij je leidinggevende. Je kunt dan vragen om contractuitbreiding. Zeker als er structureel meer werk is, dan kan het zijn dat je een uitbreiding krijgt.