Ja, er bestaat een uitzondering. Die noemen we het ervaringsloon 21- en 22-jarigen. Dit betekent dat medewerkers die op het moment dat zij de leeftijd van 21 jaar bereiken ten minste twee jaar ervaring in hun functie bij het bedrijf hebben, ontvangen het schaalloon van een 22-jarige.

LET OP:


  • • De bepaling over ervaringsloon van 21-jarigen komt per 1 juli 2019 te vervallen, omdat per die datum het WML geldt voor 21- jarigen;

  • Deze bepaling over ervaringsloon van 21- en 22-jarigen geldt niet voor medewerkers werkzaam in de woondetailhandel.