In het algemene gedeelte is opgenomen welke afspraken er zijn gemaakt.

Je krijgt elk half jaar een loonsverhoging die gelijk is aan de stijging van het Wettelijk Minimum Loon (WML). Maar alleen als je met je loon binnen de cao-salaristabellen valt. Deze stijging van het WML is ook gekoppeld aan de gemiddelde cao loonsverhoging in Nederland. De laatste jaren was dit ook in de cao geregeld en dat heeft gunstig uitgepakt voor medewerkers. Deze manier van loonsverhogingen is voor de komende cao daarom ook afgesproken.

De eerste loonsverhoging per 1 juli 2018 was 1,03%. De loonsverhoging per 1 januari 2019 was 1,34%. De volgende loonsverhogingen zullen zijn op:
1 juli 2019, 1 januari 2020 en 1 juli 2020. De verhoging wordt bepaald door de overheid en is nog niet bekend. De verwachting is dat de volgende stijgingen gelijk zullen zijn aan de stijging per 1 juli, of wat hoger. Naar verwachting komt de totale loonsverhoging over de twee-en-half jaar looptijd van de cao dus uit op ongeveer 5% en misschien zelfs meer.