In de vorige cao is een koppeling gemaakt tussen de in de cao afgesproken loonsverhogingen en de stijging van het Wettelijk Minimum Loon (WML). Doordat de stijgingen van het WML zo groot waren, werden de onderste loonschalen ingehaald. In deze schalen hoort verschil te zijn tussen functies die meer of minder complex zijn en dat verschil was verdwenen. Het is niet echt motiverend als je in een hogere schaal zit, maar toch het Wettelijk Minimum Loon verdient, net als je collega in een lagere schaal. Daarom is toen besloten het hele loongebouw mee te laten stijgen met het Wettelijk Minimum Loon.