Je wordt eens per twee jaar in de gelegenheid gesteld een kosteloze loopbaanscan te maken. Deze staat op werkindewinkel.nl.

Daarnaast krijg je één keer per jaar een gesprek met je werkgever/leidinggevende over je functioneren, ontwikkeling en de behoefte aan bij- of omscholing. In dit gesprek worden concrete afspraken gemaakt, die schriftelijk vastgelegd worden, tussen je werkgever/leidinggevende en jou over hoe je je verder bekwaamt in het vak en/of voor de arbeidsmarkt. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van het stuk Criteria voor de beoordeling van beoordelingssystemen uit bijlage 1d van de cao.