Langdurig zorgverlof is om iemand in je omgeving te verzorgen die langere tijd hulpbehoevend of ziek is. Het kan hier gaan om kinderen, partner, ouders, grootouders, kleinkinderen, broers en zussen (tweedegraads bloedverwanten). Het kan ook gaan om andere huisgenoten dan kinderen of partner, maar ook om bekenden (waar je een sociale relatie mee hebt) zoals schoonouders, buurvrouw of een vriend.

Langdurend zorgverlof vraag je schriftelijk aan bij je werkgever, minstens 2 weken voordat je het verlof wilt opnemen. Je werkgever mag je om informatie vragen om te beoordelen of je recht hebt op verlof. Dit kan bijvoorbeeld een doktersverklaring zijn.

Je werkgever mag langdurend zorgverlof alleen weigeren als het bedrijf daardoor in ernstige problemen komt. Om die reden mag je werkgever het langdurend zorgverlof nog tegenhouden nadat je het hebt gemeld. Als je langdurig zorgverlof is begonnen, mag je werkgever dit niet meer stoppen.

Tijdens het zorgverlof gaat de opbouw van wettelijke vakantiedagen door. Je werkgever mag de verlofdagen niet aftrekken van je wettelijke vakantiedagen.

Per 12 maanden heb je recht op 6 keer je werkuren per week aan langdurend zorgverlof. Het aantal werkuren dat in je arbeidsovereenkomst staat is leidend.

Tijdens langdurend verlof heb je geen recht op salaris.