Je functie wordt ingedeeld met behulp van het functiewaarderingssysteem uit de cao (FUWAM). Een samenvatting daarvan kun je vinden in bijlage 1c van de cao. De indeling vindt plaats op basis van de functie die je gaat uitvoeren en die is opgenomen in je arbeidsovereenkomst. Kijk eens op de functiewijzer. of jouw huidige functie overeenkomt met de uitkomst uit de functiewijzer.