Als je door functiewijziging van schaal verandert, ontvang je het loon van de nieuwe loontabel (dus niet die tabel die alleen met 1,03% is verhoogd, maar de nieuwe loontabel).