In het algemene gedeelte is opgenomen welke afspraken er zijn gemaakt. Ben je werkzaam in de Tuincentra of woondetailhandel dan gelden er afwijkende afspraken. Ook die zijn hieronder opgenomen.Algemeen

Om te bepalen hoeveel compensatie je krijgt, wordt gekeken naar de periode tussen 1 oktober 2014 en 30 september 2015, het jaar voorafgaand aan de ingang van de nieuwe regeling. We lichten dit toe aan de hand van twee voorbeelden.

Voorbeeld 1:

Stel dat je tussen de periode 1 oktober 2014 en 30 september 2015 40 zondagen hebt gewerkt van 8 uur

 • Dan wordt eerst berekend wat het totaal aantal uren is (40 x 8 uur = 320 uur).

 • De toeslag gaat straks van 100% naar 50%. Dan krijg je dus nog maar de helft. Dat betekent dat de helft van je gewerkte uren in dat voorgaande jaar gecompenseerd moeten worden, in dit voorbeeld 320 : 2 = 160 uur totaal.

 • Stel dat jouw bruto uurloon € 11 euro is. Dan gaat het om 160 x 11 euro is € 1760 voor het hele jaar.

 • Dit bedrag wordt dan gedeeld door 12, zodat het een bedrag per maand is (1760 : 12 = € 146,67). Dit maandbedrag wordt bij je loon opgeteld en voortaan iedere maand uitbetaald.


 • Voorbeeld 2

  Zelfde voorbeeld, maar dan compensatie in tijd

 • Bij compensatie in tijd wordt eigenlijk hetzelfde gedaan. Eerst wordt berekend wat het totaal aantal uren is (40 x 8 uur = 320 uur, in ons voorbeeld).

 • De toeslag gaat straks van 100% naar 50%. Dan krijg je dus nog maar de helft. Dat betekent dat de helft van je gewerkte uren in dat voorgaande jaar gecompenseerd moeten worden, in dit voorbeeld 320 : 2 = 160 uur totaal.

 • Dit aantal uren wordt dan gedeeld door 12 voor het aantal maanduren (160 uur : 12 maanden = 13,33 uren per maand). Dit maandbedrag wordt bij je maandelijkse vrije uren opgeteld en staat voortaan iedere maand bij je verlofuren op je loonstrook. • Module alleen geldend voor tuincentra

  Om te bepalen hoeveel compensatie je krijgt, wordt gekeken naar de periode tussen 1 april 2015 tot 1 april 2016. In geval van langdurige ziekte of zwangerschap geldt de referteperiode 1 april 2014 tot 1 april 2016.


  Module alleen geldend voor woondetailhandel

  Om te bepalen hoeveel compensatie je krijgt, wordt gekeken naar de periode tussen 1 januari 2016 tot 1 januari 2017. In geval van langdurige ziekte of zwangerschap geldt de referteperiode 1 januari 2015 tot 1 januari 2017.

  De duur van de compensatie is even lang als de lengte van je dienstverband in hele jaren, met een minimumduur van 1 jaar en een maximumduur van 7 jaar. Het compensatiebedrag wordt geïndexeerd met de loonstijgingen in deze cao.

  Voor bedrijven die 4 jaar of minder open zijn op zondag is de duur van de compensatie maximaal even lang als het aantal hele jaren dat het bedrijf op zondag open is geweest. Bij bedrijven met meer vestigingen geldt dat deze uitzondering voor het hele bedrijf geldt: als één vestiging langer dan 4 jaar open is op zondag, geldt deze uitzondering niet.

  Voor de berekening van de duur van de compensatie is een schema van toepassing, welke opgenomen is in de cao op pagina 28. De cao kun je openen door op de volgende link te klikken: https://www.avv.nu/f/files/inline/documenten/cao-teksten/cao-fashion-sport-lifestyle-2016-2018.pdf