Als je zelf ontslag neemt, geldt er altijd een opzegtermijn van 1 maand. Behalve als je dit anders hebt afgesproken in jouw arbeidsovereenkomst.

Let op: Er geldt geen opzegtermijn als je nog in je proeftijd zit.