In het algemene gedeelte is opgenomen welke afspraken er zijn gemaakt. Ben je werkzaam in de woondetailhandel dan gelden er afwijkende afspraken. Ook die zijn hieronder opgenomen.Algemeen

Ben je 20 jaar of ouder en werk je in de detailhandel, dan neem je deel aan de pensioenregeling (pensioenfonds detailhandel) vanaf het moment dat je in dienst komt of vanaf de eerste dag van de maand waarin je 20 jaar wordt. Jaarlijks bouw je 1,75% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag. Een uitgebreide toelichting op de pensioenregeling kun je nalezen op de website van het pensioenfonds detailhandel.

Ook kun je je tot nu toe opgebouwde pensioen terugvinden op het zogenaamde ‘UPO’ (Uniform Pensioen Overzicht) dat je jaarlijks ontvangt van het pensioenfonds of via de website van mijn pensioenoverzicht.


Module alleen geldend voor de woondetailhandel

Ben je 20 jaar of ouder en werk je in de woondetailhandel, dan neem je deel aan de pensioenregeling (pensioenfonds Wonen) vanaf het moment dat je in dienst komt of vanaf de eerste dag van de maand waarin je 20 jaar wordt. Jaarlijks bouw je 1,75% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag. Een uitgebreide toelichting op de pensioenregeling kun je nalezen via op de website van het pensioenfonds Wonen.

Ook kun je je tot nu toe opgebouwde pensioen terugvinden op het zogenaamde ‘UPO’ (Uniform Pensioen Overzicht) dat je jaarlijks ontvangt van het pensioenfonds of via de website van mijn pensioenoverzicht.