Algemeen

In het algemene gedeelte is opgenomen welke afspraken er zijn gemaakt. Ben je werkzaam in de Tuincentra of woondetailhandel dan gelden er afwijkende afspraken. Ook die zijn hieronder opgenomen.

Als je bruto loon per maand hoger is dan twee keer het wettelijk bruto minimumloon, dan heb je geen recht op overwerktoeslag. Klik hier voor de hoogte van het wettelijk bruto minimumloon.


Module alleen geldend voor tuincentra

Heb je een leidinggevende functie of was je in de vorige cao ingedeeld in functiegroep V of VI, dan heb je geen recht op overwerktoeslag. Na indeling in FUWAM blijft van toepassing dat overwerk niet geldt voor leidinggevenden. Na indeling in FUWAM blijkt in welke definitieve functiegroep je wordt ingedeeld. Op dat moment volgt daaruit vanaf welke functieschaal overwerktoeslagen niet gelden. In ieder geval geldt dat als je nu een overwerktoeslag ontvangt, je deze behoudt bij een gelijkblijvende functie.Module alleen geldend voor woondetailhandel

Overwerk wordt gecompenseerd in geld of vrije tijd, behalve wanneer je in de loonschalen 7, 8 en 9 zit, meer verdient dan het schaalmaximum en als in je arbeidsovereenkomst is vastgelegd dat je geen recht hebt op overwerk (hiermee is dan rekening gehouden in je loon). Over de eerste drie overuren per week ontvangen chauffeurs en bijrijders geen toeslag.