In het algemene gedeelte is opgenomen welke afspraken er zijn gemaakt. Ben je werkzaam in de woondetailhandel dan gelden er afwijkende afspraken. Ook die zijn hieronder opgenomen.Algemeen

Bij Pensioenfonds Detailhandel gaat je ouderdomspensioen standaard in op de leeftijd van 67 jaar. In Nederland bestaat de pensioenuitkering uit een deel AOW(*) en een deel ouderdomspensioen. AOW krijg je van de overheid en het ouderdomspensioen van het Pensioenfonds Detailhandel. 6 maanden voordat je jouw AOW-leeftijd bereikt, ontvang je van het Pensioenfonds Detailhandel informatie over het aanvragen van je pensioen.
Eerder of later met pensioen? Je kunt, indien je dit tijdig aangeeft bij het pensioenfonds, eerder of later met pensioen dan op de pensioenleeftijd van 67 jaar. Het ouderdomspensioen van Pensioenfonds Detailhandel mag je vanaf 55 jaar laten ingaan. Dit heeft wel gevolgen voor de hoogte van je ouderdomspensioen. Hoe eerder met pensioen, hoe lager het ouderdomspensioen. Check uitgebreid alle informatie over je pensioen en de gevolgen van eerder of later met pensioen gaan op de website van het pensioenfonds detailhandel.

(*)Let op door veranderende wetgeving, kan je AOW op een andere datum ingaan dan je pensioen. De ingangsdatum van je AOW is afhankelijk van je geboortedatum. Check op de website van het van de Sociale Verzekeringsbank wanneer jij aanspraak kan maken op AOW.


Module alleen geldend voor de woondetailhandel

Bij Pensioenfonds Wonen gaat je ouderdomspensioen standaard in op de leeftijd van 67 jaar. In Nederland bestaat de pensioenuitkering uit een deel AOW(**) en een deel ouderdomspensioen. AOW krijg je van de overheid en het ouderdomspensioen van het Pensioenfonds Wonen. 6 maanden voordat je jouw AOW-leeftijd bereikt, ontvang je van het Pensioenfonds Detailhandel informatie over het aanvragen van je pensioen.

Eerder of later met pensioen? Je kunt, indien je dit tijdig aangeeft bij het pensioenfonds, eerder of later met pensioen dan op de pensioenleeftijd van 67 jaar. Het ouderdomspensioen van Pensioenfonds Wonen kun je vanaf 5 jaar voor je AOW datum in laten gaan.Check uitgebreid alle informatie over je pensioen en de gevolgen van eerder of later met pensioen gaan op de website van het pensioenfonds detailhandel.

(**)Let op door veranderende wetgeving, kan je AOW op een andere datum ingaan dan je pensioen. De ingangsdatum van je AOW is afhankelijk van je geboortedatum. Check op de website van het van de Sociale Verzekeringsbank wanneer jij aanspraak kan maken op AOW.