Als periode die als basis geldt om te bepalen in hoeverre je gewerkte uren afwijkt van het aantal basisuren in je contract stelt de werkgever een periode van 12 maanden vast. Deze periode wordt referteperiode genoemd. Referteperioden mogen elkaar niet overlappen.