Vanaf tien jaar voor je pensioendatum kun je, als je een dienstverband hebt van 0,8 fte of meer, 80% van je uren gaan werken voor 85% van je salaris. De pensioenopbouw loopt door over het oorspronkelijk aantal uren.