Je hebt recht op 6 weken zwangerschapsverlof en minstens 10 weken bevallingsverlof. In totaal heb je recht op minstens 16 weken verlof. Een deel van het bevallingsverlof mag je gespreid opnemen.

Zwangerschapsverlof berekenen

Je zwangerschapsverlof duurt tot en met de dag van je bevalling. Het begin van jouw verlof bereken je door vanaf de dag na jouw uitgerekende bevallingsdatum 6 weken terug te tellen.Je moet uiterlijk 4 weken voordat je bent uitgerekend met zwangerschapsverlof. Wat je minder aan 6 weken zwangerschapsverlof opneemt, telt je op bij jouw bevallingsverlof. Ga je bijvoorbeeld 5 weken voor de uitgerekende datum met verlof, dan tel je 1 week op bij jouw bevallingsverlof.

Bevallingsverlof berekenen

Jouw bevallingsverlof gaat in op de dag na je bevalling. Het verlof duurt minstens 10 weken. Ook als jouw baby later dan de uitgerekende datum wordt geboren. Jouw zwangerschapsverlof en bevallingsverlof samen duren dan langer dan 16 weken.

Baby te vroeg geboren

Is jouw baby te vroeg geboren? Dan tel je de dagen dat jouw zwangerschapsverlof korter duurde dan 6 weken, op bij jouw bevallingsverlof. De totale verlofperiode is altijd 16 weken.

Een voorbeeld: je stopt 6 weken voor de uitgerekende datum met werken. Jouw baby wordt 1 week voor die datum geboren. Je hebt dan 5 weken zwangerschapsverlof en 11 weken bevallingsverlof. In totaal heb je 16 weken verlof.

Baby te laat geboren

Wordt jouw baby te laat geboren? Dan tel je de dagen tussen geboorte en uitgerekende bevallingsdatum op bij de termijn van 16 weken. De totale verlofperiode duurt dan langer dan 16 weken.

Een voorbeeld: je stopt 6 weken voor de uitgerekende datum met werken. Jouw baby wordt 2 weken na deze datum geboren. Je hebt dan 8 weken zwangerschapsverlof en 10 weken bevallingsverlof. In totaal heb je 18 weken verlof.

Bevallingsverlof in delen opnemen

Je kunt ook je laatste periode van jouw bevallingsverlof in delen opnemen. Het gaat om het verlof dat overblijft na 6 weken na de datum van jouw bevalling. Dit deel van het verlof kun je gespreid opnemen over een periode van maximaal 30 weken. Je doet dit in overleg met jouw werkgever.

De totale duur van het verlof verandert hierdoor niet. Ook jouw uitkering en de manier van uitbetaling blijft hetzelfde. UWV betaalt de uitkering uit alsof je het verlof in een aaneengesloten periode opneemt.

Wil je de laatste periode van jouw verlof in delen opnemen? Dan vraag je dit uiterlijk 3 weken na het begin van jouw bevallingsverlof aan bij jouw werkgever. De werkgever stemt binnen 2 weken met jouww verzoek in. Hij mag dit alleen weigeren als het bedrijf ernstig in de problemen komt.

Extra bevallingsverlof bij ziekenhuisopname kind

Als jouw kind langer dan een week in het ziekenhuis heeft gelegen, kun je recht hebben op extra bevallingsverlof. Zo kunt je jouw kind een aantal weken thuis verzorgen. Voor verlenging van het bevallingsverlof geldt dat:

je geen extra verlof krijgt over de 1e week dat uw baby in het ziekenhuis lag. Als jouw baby bijvoorbeeld 2 weken in het ziekenhuis moest blijven, kan jouw verlof 1 week langer duren;

afhankelijk van de situatie kan jouw bevallingsverlof maximaal 10 weken extra duren.

Handig

Op internet is een tool waarmee je je zwangerschaps- en bevallingsverlof kunt berekenen: https://wij.nl/zwanger-zwangerschapsverlof/artikel/zwangerschapsverlof-calculator